Nordupplands Släktforskare

AKTUELLT

 

Lantmäteriet släpper småskalig kartinformation fri

Läs mer på Lantmäteriets hemsida

 

Församlingar ersätts med distrikt

 

Mycket finns att hämta på LEUFSTA BRUKSARKIV

 

ÖPPET ONSDAGAR KL 10-15, HEMBYGDS- och FÖRENINGSARKIV

Besök deras hemsida

 

 

 

 

 

Frösåkers Hembygdsförening

fyller 90 år under 2015 och vill fira det med att inbjuda till ett antal föreläsningar och visningar om Östhammars historia.

 

Söndag 26 juli 12.00-16.00 Hembygdsgården

90 års jubileum och Hemvändardag

Onsdag 26 augusti 18.00-20.00 Hembygdsgården

Temavisning i Hembygdsgården

Söndag 13 september 12.00-16.00 Båtsmanstorpet i Marka

Föredrag och visning av Båtsmanstorpet

Söndag 27 september 11.00-15.00 ”Fornminnesexkursion”

Avfärd från Hembygdsgården 11.00

 

 

 

 

 

Ansvarig för hemsidan är Staffan Adolfsson

Vänligen meddela önskemål och synpunkter

 

Senaste uppdatering 2015-06-23

 

© 2015 Nordupplands Släktforskare

 

 

Under fliken släktforskning och Hjälp - Information finns en artikel hur man kan söka nu levande personer.

 

NYHETER

 

Välkommen att ta en titt på nya Rötter! - www.genealogi.se

 

Du är väl Röttervän.

Om inte kolla vad det innebär för dig.