Nordupplands Släktforskare

AKTUELLT

 

 

Höstens aktiviteter utlagda under fliken aktuella aktiviteter

 

Mycket finns att hämta på LEUFSTA BRUKSARKIV

 

ÖPPET ONSDAGAR KL 10-15, HEMBYGDS- och FÖRENINGSARKIV

Besök deras hemsida

 

 

 

 

 

FÖRENINGSMÖTE

 

Torsdagen den 6 november kl 19 oo

På Frösåkers hembygdsgård,Löflingska gården,

Kyrkogatan i Östhammar

 

Vi bjuder på fika så vi vill att du anmäler dig senast den 3 november att du kommer

 

Hans Tibell, ordförande i Söderöns hembygdsförening,

kommer att berätta om “Rysshärjningarna” 1719-21

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

1 Mötet öppnas

 

2 Val av ordförande för mötet

 

3 Val av sekreterare för mötet

 

4 Val av två protokolljusterare samt rösträknare

 

5 Föredragningslistan fastställs

 

6 Godkännande av kallelse

 

7 Ekonomisk redovisning

 

8 Fastställande av verksamhetsplan och budget

 

9 Fastställande av medlemsavgiften

 

10 Behandling av motioner

 

11 Övriga frågor

 

12 Mötet avslutas

VÄLKOMMEN!

 

 

Frågor och idéer om innehållet på hemsidan skickas till

webmaster Staffan Adolfsson

 

Sidan senast uppdaterad 2014-10-18

© 2014 Nordupplands Släktforskare

NYHETER

 

Under fliken släktforskning och Hjälp - Information finns en artikel hur man kan söka nu levande personer.

 

 

Välkommen att ta en titt på nya Rötter! - www.genealogi.se

 

Du är väl Röttervän.

Om inte kolla vad det innebär för dig.

 

 

© 2014 Nordupplands Släktforskare