Nordupplands Släktforskare

AKTUELLT

 

Lantmäteriet släpper småskalig kartinformation fri

Läs mer på Lantmäteriets hemsida

 

Mycket finns att hämta på LEUFSTA BRUKSARKIV

 

ÖPPET ONSDAGAR KL 10-15, HEMBYGDS- och FÖRENINGSARKIV

Besök deras hemsida

 

 

 

 

KALLELSE

 

till extra föreningsmöte

i kommunhusets kafeteria

torsdagen den 28 januari 2016 kl 18oo

angående eventuell

 

avveckling av föreningen

 

Vi bjuder på fika

 

DAGORDNING

 

 

1 Mötet öppnas

 

2 Val av ordförande för mötet

 

3 Val av sekreterare för mötet

 

4 Val av två protokolljusterare samt rösträknare

 

5 Föredragningslistan fastställs

 

 

 

Ansvarig för hemsidan är Staffan Adolfsson

Vänligen meddela önskemål och synpunkter

 

Senaste uppdatering 2016-01-15

© 2016 Nordupplands Släktforskare

 

NYHETER

 

Välkommen att ta en titt på nya Rötter! - www.genealogi.se

 

Du är väl Röttervän.

Om inte kolla vad det innebär för dig.