AKTUELLT

 

 

Se aktuella aktiviteter under fliken aktiviteter

 

 

Aktiviteter

Släktforskningens dag på biblioteket i Östhammar lördagen den 15/3 kl 10-13

 

 

Välkommen till Nordupplands Släktforskare, NUS

Föreningen vänder sig till släktforskare bosatta i området och de som

har rötter här.

 

Du kanske har anknytning till vårt område eller är intresserad av andra

skäl att gå med i vår förening.

 

Syftet är att ...

 

•att främja medlemmarnas släktforskning och släktforskning i allmänhet,

•att tjäna medlemmarnas och släktforskningens syften,

•att sprida kunskap om släktforskning och dess betydelse som kulturfaktor, ideell folkrörelse och vetenskap,

•att värna om det släkthistoriska källmaterialet och dess tillgänglighet för forskning,

•att samla litteratur, handskrifter, datamaterial och annat material av intresse för släktforskare och hålla dessa samlingar tillgängliga för allmänheten,

•att anordna sammankomster för medlemmarna

•att stödja nya medlemmar med råd och anvisningar

•att anordna studiesammankomster och kurser

 

Vi välkomnar alla som vill vara med oss.

 

 

Frågor och idéer om innehållet på hemsidan skickas till

webmaster Staffan Adolfsson

 

Sidan senast uppdaterad 2014-03-13

NYHETER

 

Under fliken släktforskning och Hjälp - Information finns en artikel hur man kan söka nu levande personer.

 

 

Välkommen att ta en titt på nya Rötter! - www.genealogi.se

 

Du är väl Röttervän.

Om inte kolla vad det innebär för dig.

 

 

 

Copyright © 2013 Nordupplands Släktforskare