Släktforskarföreningar som verkar i Uppland

 

Björklingebygdens Släktforskarförening
http://www.bjorklingeanor.se

 

DIS-Bergslagen, Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen
http://www.dis-bergslagen.se

 

DIS-ÖST, Föreningen för Datorhjälp i Släktforskningen
http://www.dis-ost.se

 

Enecopia Släktforskarförening
http://www.enecopiaslaktforskare.com/index.php

 

Föreningen Sollentuna Släktforskare
c/o Christina Högmark Bergman
Allévägen 12G
192 76 Sollentuna
Telefon: 08/ 754 45 01
E-post: hogmark.bergman@comhem.se

 

Genealogiska Föreningen
http://www.genealogi.net/index.html

 

IBM-Club Sweden Släktforskarsektion
164 92 Stockholm
Kent Wallenbro
Tel: 08-793 49 66
Kansliet tel: 08-793 33 33
E-post: kent_wallenbro@se.ibm.com

 

Nordupplands Släktforskare

http://www.nu-s.se

 

Norrtälje Släktforskarförening
http://www.norrtelje-sff.se/

 

Sala Släktforskarförening
http://www.salasf.se

 

Sandvik-Gimo Släktforskarförening
Christer Lindström
Tel: 070-852 18 21
E-post: chel@telia.com

 

StorStockholms Genealogiska Förening (SSGF)
http://www.genealogi.se/stockholm

 

Södra Roslagens Släktforskarförening
http://www.roslagen.be/

 

Sällskapet Släktforskarna
Folkbiblioteket
811 80 Sandviken
Telefon: 026-27 15 55
E-post: skoog.sandviken@swipnet.se

 

Upplands släktforskarförening
http://www.runslingan.se

 

          

 

 

Aktiviteter  »                       

 

Släktforskarföreningar i Uppland »

 

Arkiv i Uppland »

 

Länkar »

 

Medlemmars hemsidor »

 

Styrelse »

 

Stadgar »

 

Mötesprotokoll »

 

Kontakt »

 

Medlem ny-ändring »

Nordupplands Släktforskare